KONKURS FOTOGRAFICZNY

"MOJE OPOWIADANIE FOTOGRAFICZNE ZE ŚWIDERMAJEREM W TLE"

Komisja oceniająca prace w konkursie fotograficznym "Moje opowiadanie fotograficzne ze świdermajerem w tle" w składzie:

Tomasz Brzostek (portal Swidermajer.info),
Tomasz Kapusta (portal Swidermajer.info),
Sebastian Rakowski (dyrektor Muzeum Ziemi Otwockiej)

nie przyznała żadnej nagrody. Powodem było rozminięcie się prac większości uczestników z tematem podanym w regulaminie konkursu oraz ogólny niski poziom wększości prac.

Decyzją komisji oceniającej przyznano jedno wyróżnienie specjalne za najlepsze nadesłane prace,
ktore otrzymała Joanna Jaworska.