SWIDERMAJER.INFO laureatem 2. edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków
na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie, Opera Wroc³awska, 21.11.2016.