Współpracująca z nami i wpierająca nas w działaniach promujących wiedzę na temat drewnianej architektury "linii otwockiej" p. Bożena Henke, właściciel Agencji Rękodzielniczej "Hendekor" w roku 2000 powołała do życia Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "DZIECIĘCE MARZENIA".

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "DZIECIĘCE MARZENIA"

32-005 Niepołomice ul. Targowa 5
tel. (012) 281-36-90, kom. 512-094-969
Nr konta: Bank Spółdzielczy Wieliczka - o. Niepołomice
10-8619-0006-0060-0600-1300-0001
E-mail: dzieciece.marzenia@interia.pl
KRS 0000150740; NIP 683-18-33-674

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych od 1999 roku. Rozpoczęło swoją działalność od wspierania rodzin dzieci niepełnosprawnych - organizacji spotkań z lekarzami, z psychologami, szkoleń dotyczących ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i in. Obecnie obejmujemy pomocą 46 rodzin dzieci niepełnosprawnych z województwa małopolskiego oraz dzieci z rodzin patologicznych z gminy Niepołomice.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • objęcie patronatem dzieci niepełnosprawnych, należących do Stowarzyszenia oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom z rodzin patologicznych,

 • pomoc rodzinom w zapoznaniu się z istniejącymi i nowymi metodami leczenia i rehabilitacji dzieci,

 • pomoc organizacyjna oraz finansowa rodzinom mającym kłopoty z opłaceniem potrzebnego sprzętu, rehabilitacji, kształcenia oraz innych odpłatnych świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych dzieci,

 • informowanie na bieżąco członków Stowarzyszenia o istniejących aktach prawnych oraz przepisach finansowych dotyczących osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

 • integracja środowiska dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem dzieci zdrowych.

  Realizujemy swoje cele poprzez:

 • stałe aktualizowanie informacji dotyczących stanu zdrowia i potrzeb dzieci należących do Stowarzyszenia,

 • prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i innych o charakterze rehabilitacyjno-usprawniającym (np. hipoterapia),

 • informowanie rodziców dzieci o istniejących i tworzonych ośrodkach rehabilitacyjnych,

 • organizowanie przez Stowarzyszenie lub informowanie rodziców o organizowanych przez inne instytucje, kursach, szkoleniach i instruktażach, dotyczących rehabilitacji i wychowania dzieci niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym i lokalnym,

 • współpracę z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami, itp.),

 • współpracę z instytucjami: MGOPS, PCPR, Kasa Chorych, PFRON itp.),

 • pozyskiwanie funduszy od osób fizycznych i prawnych, zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem,

 • pomoc rodzinom w umieszczaniu dzieci w placówkach rehabilitacyjno-wychowawczych, grupach i klasach integracyjnych.

  Od 2000 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie hipoterapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Hali Hipoterapii w Niepołomicach.

  Wraz z Klubem Jazdy Konnej "Pod żubrem" organizujemy mini-zawody jeździeckie dzieci niepełnosprawnych podczas oficjalnych zawodów jeździeckich w Niepołomicach i Swoszowicach, a podczas Święta HUBERTUS - "mini-pogoń za lisem".

  Organizujemy festyny sportowe, loterie fantowe, kiermasze świąteczne, sprzedajemy kartki świąteczne zaprojektowane przez dzieci a także "obrazy" hippiczne przez nie wykonane.

  Stałym elementem naszej działalności jest organizowanie plenerów malarskich (naszym dzieciom najłatwiej jest przekazać swoje odczucia przez rysunek).

  Współorganizujemy imprezy z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek nie tylko dla dzieci z naszego Stowarzyszenia, ale również dzieci z rodzin otoczonych opieką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach.

  Oprócz tego co roku organizujemy - na miarę naszych możliwości finansowych - wakacyjne wyjazdy rehabilitacyjne i terapeutyczne w różne rejony Polski.

  Prowadzimy także działalność z innymi ośrodkami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi m. in. organizujemy integracyjne bale karnawałowe na Zamku Królewskim w Niepołomicach wspólnie z domownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach, Domu Pomocy Społecznej w Tomaszowicach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłaju, członkami Koła Niepełnosprawni-Pełnoprawni z Niepołomic oraz niewidomymi z Domu Pomocy im. Róży Czackiej.

  Nieocenioną pomocą są wolontariusze (zwykle jest to młodzież gimnazjalna ze szkół naszej gminy), którzy wspierają wszystkie nasze działania, począwszy od hipoterapii aż po pomoc w czasie trwania turnusów rehabilitacyjnych. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

  Od roku 2005 jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, dzięki czemu można nas wspierać wpłacając na nasze konto 1% odprowadzanego podatku!

  Osoby bardziej zainteresowane naszą działalnością lub współpracą zapraszamy na naszą stronę:
  http://dzieciece.marzenia.w.interia.pl