CZY DO OTWOCKA WRÓCI POMPA
z fotografii Altera Kacyzne opublikowanej 90 lat temu?

Otwock, 1927. Fot.: Alter Kacyzne.

"Okładkę znakomitej wspomnieniowej książki otwockiego Żyda Symchy Symchowicza zna wielu mieszkańców Otwocka. Zdobi ją czarno-biała fotografia Altera Kacyzne z 1927 roku. Na pierwszym planie widać studnię z dwoma kołowrotami i dwóch żydowskich chłopców pompujących wodę. Jeden uwieszony jest na dużej rączce, w podskoku, zbyt niski by swobodnie operować urządzeniem. Przygląda im się dwóch młodzieńców, a w tle rozciąga się handlowa uliczka. To dzisiejsza ulica Świderska. Drewnianych zabudowań po prawej stronie już nie ma, znajdują się tam przystanek autobusowy i parking. Murowana kamienica po lewej stronie, pochodząca z 1910 roku, stoi nadal. Ma adres Andriollego 1 (przed wojną Kupiecka 1). Mieszka w niej m.in. Dariusz Węgrowicz, pomysłodawca przywrócenia tu przedwojennej studni."
Fragment artykułu z "Linii Otwockiej" z 15 Sierpnia 2015 r.

Historia Otwocka to w dużej mierze dzieje społeczności żydowskiej, która od samego początku budowała tożsamość i charakter miasta. Nie byłoby Otwocka bez żydowskich właścicieli pensjonatów i sanatoriów, bez żydowskich sklepikarzy i szewców, bez synagog i żydowskich organizacji społecznych. Tragedia Zagłady sprawiła, że z wielotysięcznej grupy pozostały jednostki, podupadające budynki, cmentarz, trochę muzealnych eksponatów oraz skromny obelisk na peryferiach i… pamięć, zwłaszcza organizowany co roku, 19 sierpnia, Marsz Pamięci i Modlitwy. To mało. Chcielibyśmy, aby w przestrzeni publicznej naszego miasta znalazło się miejsce trwale upamiętniające otwockich Żydów. Jednym z pięknych symboli może być przywrócenie funkcjonowania stylowej, przedwojennej pompy, utrwalonej na okładce wspomnieniowej książki Symchy Symchowicza "Pasierb nad Wisłą". Ta pompa stała na rogu obecnych ulic Orlej i Świderskiej, w miejscu, któremu Rada Miasta w 2016 r. nadała nazwę Skwer Pamięci Żydów Otwockich. Chcemy, by pompa tam wróciła, by znów cieszyła oczy, ale i spełniała swe normalne funkcje. Żeby była pomnikiem, a zarazem praktycznym zdrojem.

Aby ten cel osiągnąć, ogłaszamy zbiórkę pieniędzy. Bez wsparcia mieszkańców ‒ Waszego wsparcia, drodzy Państwo ‒ osiągnięcie tego celu będzie niesłychanie trudne. Miasto obiecało tę inicjatywę dofinansować, ale jej realizacja jest naszym, wspólnym dla wszystkich otwocczan, celem.

Pomysłodawca i koordynator projektu:
Dariusz Węgrowicz

Projekt zagospodarowania skweru oraz model pompy 3D:
architekt Anna Piskorska

Współpraca:
Miasto Otwock
Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
Portal Swidermajer.info
OPWiK Otwock
Firma BRUK-BUD
Stowarzyszenie KBS "Hefajstos" Otwock

Patronat medialny:
Linia Otwocka

Wpłaty z adnotacją "DAROWIZNA - POMPA" prosimy kierować na konto
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego:
10 1050 1025 1000 0090 3082 7464