Od końca sierpnia do początku października pod pensjonatem Abrama Gurewicza w Otwocku z przerwami stacjonowała ekipa realizująca zdjęcia do filmu "Kranz" w reż. Grzegorza Radomskiego i Karola Mrozińskiego. W jednej z głównych ról wystąpił Olgierd Łukaszewicz.

Portal internetowy Swidermajer.Info oraz Starostwo Powiatowe w Otwocku wsparły projekt organizacyjnie.