Wystawa "Świdermajer - projekt" zawiera kopie projektów najciekawszych przykładów architektury nadświdrzańskiej powstałych w latach 20-tych i 30-ych ubiegłego wieku. Oryginały znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, oddział w Otwocku. Inicjator projektu i wykonawca wystawy: Sebastian Rakowski.

Partnerem wystawy plenerowej w Józefowie był portal internetowy Swidermajer.Info.