6 maja 2011 w pełnym uroku Salonie Twórczości Swobodnej "Dada" odbył się wernisaż wystawy fotografii p.t. "Śladami Świdermajera".

Z prawej: Tomasz Kapusta (jeden z autorów prezentowanych prac).