Organizatorem spotkania promującego książkę poświęconą zabytkom polskiej architektury, także architektury "linii otwockiej" oraz pracom konserwatorskim na przestrzeni lat, było Assiociazione per il Recupero del Construito. Część materiałów dot. architektury "świdermajer" wykorzystanych w publikacji autorzy uzyskali dzięki pomocy Swidermajer.Info.

Po serii wykładów i pokazów otwarto wystawę fotografii Tomasza Brzostka i Tomasza Kapusty. Organizatorem wystawy w gościnnym Pallazzo Blumenstihl był serwis Swidermajer.Info wraz z Associazione per il Recupero del Construito.