Galeria "OKO" na oławskim rynku.

Otwarcia wystawy dokonali (od lewej) dyrektor Oławskiego Ośrodka Kultury Renata Luch, zastępca burmistrza miasta Jacek Pilawa
oraz jeden z autorów prezentowanych prac Marek Krakowiak.

Wpisu do księgi pamiątkowej Galerii "OKO" dokonuje zastępca burmistrza Jacek Pilawa.