Autorów zdjęć reprezentował Marek Krakowiak (drugi od prawej).