W październiku 2009 roku p. Anna Janowska-Centroni wraz z córką Alessandrą odwiedziły Otwock w celu zebrania materiałów niezbędnych do artykułu mającego się ukazać w Biuletynie Architektow Konserwatorów ARCo. Wcześniej nasz serwis został poproszony o wszelką pomoc przy zbieraniu materiałów. W chwili wizyty w Otwocku panie miały już wszystko, co mogłoby je zainteresować. Wystarczyło więc tylko wykonać dokumentację fotograficzną najciekawszych miejsc, które z ramienia Swidermajer.Info wskazał im Tomasz Kapusta.

Już po powrocie pań Centroni do Rzymu otrzymaliśmy informację o tym, że zebrane materiały posłużą także jako materiał do odczytu zaplanowanego do wygloszenia w Instytucie Polskim w Rzymie.

Alessandra Centroni i Anna Janowska-Centroni podczas wizyty
w Otwocku.

Prof. Anna Janowska-Centroni od 1968 roku mieszka w Rzymie. Sześć lat wcześniej ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1974 roku nostryfikowała dyplom na rzymskim Uniwersytecie "La Sapienza". Od 1983 roku prowadzi działalność dydaktyczną ucząc historii sztuki.

Dr Alessandra Centroni jest córką p. Anny oraz znanego konserwatora zabytków, arch. Costantino Centroniego. W 2005 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Roma Tre. Od tego samego roku jest członkiem Komitetu Naukowego ARCo (Stow. Ochrony Budownictwa). Prowadzi wiele prac konserwatorskich na terenie Rzymu i Lacjum.