Budynek Chojnickiego Domu Kultury.

Gości przybyłych na wernisaż powitała dyrektor CHDK Halina Gawrońska (pierwsza z lewej)
a w imieniu autorów wystawy państwo Mieruszewscy z Galerii Gacanek
(przemawia p. Marek Mieruszewski).Tłumne wernisaże uniemożliwiają często kontemplowanie prezentowanych prac. Podobnie było
w Chojnicach. Sobotni poranek (4.11) był więc dobrą okazją do bliższego poznania architektury
linii otwockiej.


O tym, że sztuka w drewnie kryje się nie tylko w bogatej snycerce znad Świdra, dowiedzieliśmy się z prac młodego artysty plastyka z Chojnic. Kuba Orpiszewski zaprezentował głównie rzeźby
w drewnie.